"picture" auf Polnisch — Englisch-Polnisch Wörterbuch | Werfen Sie einen Blick auf "picture" auf Englisch

picture ***** , pict. (Abkürzung)
pic informal

das Bild zu 'picture' auf Deutsch
Substantiv
 1. zdjęcie, fotografia [COUNTABLE]
  It's a lovely picture of you. (Twoje zdjęcie jest urocze.)
  Smile for the picture. (Uśmiechnij się do zdjęcia.)
  We took many pictures with our new camera. (Zrobiliśmy wiele zdjęć naszym nowym aparatem.)
  link Synonyme: photograph, shot
 2. obrazek, obraz, rysunek [COUNTABLE]
  She drew a picture of her dog. (Ona narysowała obrazek swojego psa.)
  The child coloured in the picture of a house. (Dziecko pokolorowało rysunek domu.)
 3. film, obraz [COUNTABLE]
  This picture is from 1919. (Ten film jest 1919 roku.)
  His new picture is extravagant. I don't get it. (Jego nowy film jest dziwaczny. Nie rozumiem go.)
  Siehe auch: film
 4. obraz (na ekranie monitora lub telewizora) [COUNTABLE]
  The picture is really blurry, what's happened? (Obraz jest bardzo zamazany, co się stało?)
  The picture froze for 5 minutes. (Obraz zaciął się na 5 minut.)
 5. sytuacja [SINGULAR]
  How's the picture in their house? (Jak sytuacja w ich domu?)
  Tell me about the picture at work. (Opowiedz mi o sytuacji w pracy.)
 6. wyobrażenie, obraz (w czyimś umyśle) [COUNTABLE]
  I see the picture of a sandy beach in my mind. (W moim umyśle widzę obraz piaszczystej plaży.)
  My picture turned out to be wide of the truth. (Moje wyobrażenie okazało się być dalekie od prawdy.)
  link Synonym: image
Verb
 1. wyobrażać (sobie) [TRANSITIVE]
  Can you picture yourself in ten years? (Wyobrażasz sobie siebie za dziesięć lat?)
  I pictured her in a long blue dress with feathers. (Wyobraziłem ją sobie w długiej niebieskiej sukni z piórami.)
 2. przedstawiać, ukazywać [TRANSITIVE]
  The film which I saw yesterday pictured the life of an African tribe. (Film, który wczoraj widziałem, przedstawiał życie afrykańskiego plemienia.)
  My photographs picture the cruelty of war. (Moje zdjęcia ukazują okrucieństwo wojny.)
das Bild zu 'picture something' auf Deutsch
Verb
 1. wyobrazić sobie coś
  to imagine something, to visualise something in your mind
  I can just picture them lying on the beach. (Mogę sobie ich wyobrazić leżących na plaży.)
  Picture our own house. (Wyobraź sobie nasz własny dom.)
Idiom
 1. zrozumieć sytuację, zrozumieć o co chodzi informal
  I don't get the picture, can you tell the story again? (Nie rozumiem sytuacji, czy możesz opowiedzieć tę historię jeszcze raz?)
  So this is what happened. Do you get the picture? (A więc to właśnie się stało. Rozumiesz sytuację?)

Weitere Redewendungen — "picture"

Substantiv
Adjektiv
Idiom
Verb
andere
in the picture = na obrazku +1 Bedeutung
the picture of somebody = wypisz wymaluj (taki sam, identyczny)
Kollokationen