"brush" auf Polnisch — Englisch-Polnisch Wörterbuch | Werfen Sie einen Blick auf "brush" auf Englisch

brush ***

das Bild zu 'brush' auf Deutsch das Bild zu 'brush' auf Deutsch Oil & Stain Mixed Brush das Bild zu 'brush' auf Deutsch Ever hear of a fox-tail brush? das Bild zu 'brush' auf Deutsch
Substantiv
 1. szczotka (np. do sprzątania, do brody, do włosów) [COUNTABLE]
  Clean it with a brush. (Wyczyść to szczotką.)
  She cleaned his suit with a small brush. (Ona wyczyściła jego garnitur małą szczotką.)
 2. pędzel (np. do malowania, do nakładania makijażu) [COUNTABLE]
  John painted a tree with a soft brush. (John namalował drzewo miękkim pędzlem.)
  She bought a new brush for applying powder. (Ona kupiła nowy pędzel do nakładania pudru.)
  Siehe auch: paintbrush, shaving brush
 3. zarośla (zielone poszycie) [UNCOUNTABLE]
  The hare disappeared in the brush. (Zając zniknął w zaroślach.)
  I lost my phone in the brush. (Zgubiłem telefon w zaroślach.)
 4. szczotkowanie, czyszczenie (ruch wykonywany gdy czyścimy coś lub chcemy coś wygładzić) [SINGULAR]
  She gave her hair a quick brush. (Ona szybko wyszczotkowała włosy.)
  Remember about teeth brush before going to sleep. (Pamiętaj o szczotkowaniu zębów przed pójściem spać.)
  Siehe auch: brushing
 5. otarcie się (np. o osobę, którą mijamy) [SINGULAR]
  She was so close the brush gave me goosebumps. (Ona była tak blisko, że otarcie się o nią sprawiło, że miałem gęsią skórkę.)
 6. otarcie się (np. o śmierć) [SINGULAR]
  Her brush with death has changed her. (Jej otarcie się o śmierć zmieniło ją.)
 7. spięcie, utarczka (np. z prawem) [COUNTABLE]
  I had a brush with the law and I need a lawyer. (Miałem spięcie z prawem i potrzebuję prawnika.)
  We had a small brush but everything is OK now. (Mieliśmy małe spięcie, ale już wszystko jest w porządku.)
 8. lisia kita [COUNTABLE]
  There must be a fox because I saw its brush. (Tam musi być lis, bo widziałem jego kitę.)
  She hung a brush on the wall in her living room. (Powiesiła lisią kitę na ścianie w swoim salonie.)
  He wore a brush as a trophy. (On nosił lisią kitę jako trofeum.)
  Your ponytail looks like a brush. (Twój kucyk wygląda jak lisia kita.)
 9. miotełka do perkusji, miotełka perkusyjna, szczotka perkusyjna [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  Brushes produce an interesting sound. (Miotełki perkusyjne wydają ciekawy dźwięk.)
 10. kobiety  AusE slang [UNCOUNTABLE]
  There's some hot brush on the beach. (Na plaży są jakieś gorące kobiety.)
  You can't trust brush. (Nie możesz ufać kobietom.)
Verb
 1. szczotkować, czyścić [TRANSITIVE]
  He is brushing his teeth. (On szczotkuje zęby.)
  Could you please brush my suit? (Czy mógłbyś wyczyścić mój garnitur?)
 2. dotykać lekko, muskać [INTRANSITIVE]
  I brushed his arm and he turned around. (Lekko dotknąłem jego ramienia i on się odwrócił.)
  I wanted to wake my brother so I brushed his head. (Chciałem obudzić mojego brata, więc dotknąłem lekko jego głowy.)
 3. przemknąć (lekko dotykając, ocierając się o coś) [INTRANSITIVE]
  She brushed past him in the hall. (Ona przemknęła obok niego w holu.)
  Someone brushed past me and I noticed my watch was gone. (Ktoś koło mnie przemknął i zauważyłem, że nie miałem zegarka.)
  W tym znaczeniu po "brush" pojawia się przyimek lub przysłówek, np. "brush against".
 4. strzepywać, zmiatać (np. kurz, okruszki) [TRANSITIVE]
  She brushed the crumbs off the table. (Ona zmiotła ze stołu okruszki.)
  W tym znaczeniu po "brush" pojawia się przyimek lub przysłówek, np. "brush off".
 5. ocierać (łzy), odgarniać (np. włosy) [TRANSITIVE]
  She angrily brushed hair away from her face. (Ona ze złością odgarnęła włosy zdala od swojej twarzy.)
  W tym znaczeniu po "brush" pojawia się przyimek lub przysłówek, np. "brush hair away".

brushwood , auch: brush AmE **

Substantiv
 1. chrust [UNCOUNTABLE]
  Please prepare some brush to make a bonfire. (Proszę, przygotuj chrust na zrobienie ogniska.)
  The hunched lady was carrying brush on her back. (Zgarbiona staruszka niosła na plecach chrust.)

Weitere Redewendungen — "brush"

Verb mit Präposition
Idiom
Substantiv
andere
Adjektiv
brushed = szczotkowany, wymuskany (np. o tkaninach) +1 Bedeutung
brushy = krzaczasty +1 Bedeutung
Verb
brush off = sczyścić, sczyszczać (usunąć szczotką) +2 Bedeutungen
andere
Kollokationen