"brush up" auf Polnisch — Englisch-Polnisch Wörterbuch | Werfen Sie einen Blick auf "brush up" auf Englisch

brush up

Verb mit Präposition
 1. odświeżyć, podszlifować (np. język)
  I need to brush up my Spanish. (Muszę podszlifować mój hiszpański.)
  Sally brushed up her knowledge of Polish history. (Sally odświeżyła swoją wiedzę o polskiej historii.)
 2. odświeżyć się (np. po podróży)
  I need to brush up after the journey. (Muszę się odświeżyć po podróży.)
  We spent many hours on the train, we'll brush up. (Spędziliśmy wiele godzin w pociągu, odświeżymy się.)

"brush up" — Kollokationen-Wörterbuch Englisch

brush up Kollokation
 1. brush Verb + up Partikel = odświeżyć, podszlifować (np. język)
  Sehr starke Kollokation

  If you plan to be there, brush up on your singing.

  Ähnliche Kollokationen: