"brush against" auf Polnisch — Englisch-Polnisch Wörterbuch | Werfen Sie einen Blick auf "brush against" auf Englisch

Idiom
 1. ocierać się o kogoś
  I felt someone brush against me and then I realized my wallet is missing. (Poczułem, że ktoś się o mnie ociera, a potem zauważyłem, że nie mam portfela.)
Idiom
 1. ocierać się o coś
  The tree brushed against my window and made a scary sound. (Drzewo otarło się o moje okno i wydało dziwny dźwięk.)

"brush against" — Kollokationen-Wörterbuch Englisch

brush against Kollokation
Automatische Übersetzung (wir garantieren seine Korrektheit nicht): otrzyj się
 1. brush Verb + against Präposition
  Sehr starke Kollokation

  I was not sure which way to move, and tried going several feet to my left, where something brushed against me.

  Ähnliche Kollokationen:

powered by  eTutor logo