"wine" auf Polnisch — Englisch-Polnisch Wörterbuch | Werfen Sie einen Blick auf "wine" auf Englisch

wine ***

das Bild zu 'wine' auf Deutsch
Substantiv
  1. wino [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
    They gave him a bottle of wine as a gift. (Oni dali mu butelkę wina w prezencie.)
    This dish is served with a glass of wine. (To danie podaje się z kieliszkiem wina.)
    Do we have any wine left? (Czy zostało nam jakieś wino?)
    She doesn't drink wine. (Ona nie pije wina.)