"spend" in Polnisch — Englisch-Polnisch Wörterbuch | Werfen Sie einen Blick auf "spend" in Englisch

spend *****

Verb
Unregelmäßige Formen: past tense  spent, past participle  spent
 1. wydawać (pieniądze) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She's crazy - she's just spent $500 on clothes. (Ona jest szalona - właśnie wydała 500 dolarów na ubrania.)
  How much do you spend on food? (Jak dużo wydajesz na jedzenie?)
  I usually don't spend much money on presents. (Zwykle nie wydaję dużo pieniędzy na prezenty.)
 2. spędzać (czas) [TRANSITIVE]
  I like spending my time with you, Josh. (Lubię spędzać z tobą mój czas, Josh.)
  She spent four hours on this project. (Ona spędziła cztery godziny nad tym projektem.)
 3. zużywać, wydatkować (np. energię) [TRANSITIVE]
  Stop spending your energy on toxic people. (Przestań wydatkować swoją energię na toksycznych ludzi.)
  I will not spend my energy on arguing with you. (Nie będę wydatkować swojej energii na sprzeczanie się z tobą.)
  She spends a lot of energy on her children. (Ona wydatkuje sporo energii na swoje dzieci.)
Substantiv
 1. wydatek informal [COUNTABLE]
  Buying a new car is a big spend. (Nowy samochód jest dużym wydatkiem.)
  They have much more spends after their child's birth. (Oni mają dużo więcej wydatków, po narodzinach ich dziecka.)

Verbundene Redewendungen — "spend"

Substantiv
Verb
andere
Verb mit Präposition
Adjektiv
Kollokationen

powered by  eTutor logo