"save face" in Polnisch — Englisch-Polnisch Wörterbuch | Werfen Sie einen Blick auf "save face" in Englisch

Idiom
  1. wychodzić z twarzą, zachować twarz (ocalić swoje dobre imię)
    The line manager managed to save face in front of his team. (Przełożonemu udało się uniknąć kompromitacji przed swoim zespołem.)

"save face" — Kollokationen-Wörterbuch Englisch

save face Kollokation
  1. save Verb + face Substantiv = zachować twarz
    Sehr stark Kollokation

    And we'll figure out a way for you to save face in front of your men.

    Ähnliche Kollokationen:

powered by  eTutor logo