"zachować twarz" in Englisch — Polnisch-Englisch Wörterbuch | Werfen Sie einen Blick auf "zachować twarz" in Polnisch

zachować twarz

Idiom
 1. save one's face
  • wychodzić z twarzą, zachować twarz (ocalić swoje dobre imię)
   The line manager managed to save face in front of his team. (Przełożonemu udało się uniknąć kompromitacji przed swoim zespołem.)

"zachować twarz" — Kollokationen-Wörterbuch Englisch

save face Kollokation
 1. save Verb + face Substantiv = zachować twarz
  Sehr stark Kollokation

  And we'll figure out a way for you to save face in front of your men.

  Ähnliche Kollokationen:
save one's face Kollokation
Beliebtere Konjugation: save face
 1. save Verb + face Substantiv = wychodzić z twarzą, zachować twarz (ocalić swoje dobre imię)
  Locher Kollokation

  And we'll figure out a way for you to save face in front of your men.

  Ähnliche Kollokationen:

powered by  eTutor logo