"profil" in Englisch — Polnisch-Englisch Wörterbuch | Werfen Sie einen Blick auf "profil" in Polnisch

profil

das Bild zu 'profile' auf Deutsch Employee Profile
Substantiv
 1. profile ***
  • profil (twarzy) [COUNTABLE]
   I didn't get a good look at him, I just saw his profile for a while. (Nie przyjrzałem mu się dobrze, widziałem go tylko przez chwilę z profilu.)
   I took a photo of his left profile. (Zrobiłem zdjęcie jego lewego profilu.)
  • charakterystyka, profil [COUNTABLE]
   This behaviour doesn't fit his profile. (To zachowanie nie pasuje do jego charakterystyki.)
   Your profile will not be published. (Twój profil nie zostanie opublikowany.)
  • profil (użytkownika na stronie internetowej, w mediach społecznościowych)
   Have you seen Jack's Facebook profile? (Widziałeś profil Jacka na Facebooku?)
   You can add many information to your profile. (Możesz dodać wiele informacji do swojego profilu.)
   She created a Twitter profile. (Ona utworzyła profil na Twitterze.)
 2. moulding British English , molding American English

powered by  eTutor logo