"money manager" in Polnisch — Englisch-Polnisch Wörterbuch | Werfen Sie einen Blick auf "money manager" in Englisch

money manager

Substantiv
  1. menedżer zarządzający aktywami
  2. doradca inwestycyjny (osoba lub organizacja doradzająca prywatnym inwestorom lub organizacjom finansowym, jak najkorzystniej zainwestować pieniądze) informal

"money manager" — Kollokationen-Wörterbuch Englisch

money manager Kollokation
  1. money Substantiv + manager Substantiv = menedżer zarządzający aktywami
    Sehr stark Kollokation

    Some money managers are much more well known than others.

    Ähnliche Kollokationen:

powered by  eTutor logo