"beach" auf Polnisch — Englisch-Polnisch Wörterbuch | Werfen Sie einen Blick auf "beach" auf Englisch

beach ****

das Bild zu 'beach' auf Deutsch
Substantiv
 1. plaża [COUNTABLE]
  Let's go for a walk on the beach. (Chodźmy na plażę na spacer.)
  Tom jumped out and pulled the boat up on the beach. (Tom wyskoczył i wciągnął łódkę na plażę.)
Verb
 1. wyciągać na brzeg (łódź)
  The sailor beached his boat. (Żeglarz wyciągnął swą łódź na brzeg.)
  We have to beach the boat because the storm is coming. (Musimy wyciągnąć łódkę na brzeg, bo idzie sztorm.)
Adjektiv
 1. plażowy
  Could you toss me a beach towel, please? (Podałbyś mi plażowy ręcznik, proszę?)
  Beach volleyball is my favourite team sport. (Moim ulubionym sportem zespołowym jest siatkówka plażowa.)
  Today is very windy, so I won't wear my beach hat. (Dzisiejszy dzień jest bardzo wietrzny, więc nie będę nakładać mojego plażowego kapelusza.)

Weitere Redewendungen — "beach"

Substantiv
Adjektiv
Kollokationen

ähnlich wie "beach" auf Englisch — Polnisch-Englisch Wörterbuch | Werfen Sie einen Blick auf "beach" auf Polnisch

Substantiv
andere
drink na bazie alkoholu, soków, likierów, z dodatkiem owoców np. Caipirinha, Sex on the Beach = beach drink