"wine" nach Englisch mit Beispielen - Kollokationen-Wörterbuch Englisch

wine Substantiv

Substantiv + wine
Kolokacji: 61
California wine • dessert wine • table wine • rice wine • Bordeaux wine • quality wine • house wine • port wine • ...
(2) dessert, ice, flagship
Kolokacji: 3
(3) rice, barley, cooking
Kolokacji: 3
(6) Summer, April, harvest
Kolokacji: 3
(7) jug, palm, cup
Kolokacji: 3
1. jug wine = tanie wino sprzedawane zwykle w dzbanach lub dużych butlach jug wine
2. palm wine = wino palmowe palm wine
3. cup wine = filiżanka wino cup wine
(11) communion, cult
Kolokacji: 2
(12) honey, Astor
Kolokacji: 2
(13) Gallo
Kolokacji: 1
(14) brandy, aperitif
Kolokacji: 2
(15) supermarket, DOC
Kolokacji: 2
wine + Substantiv
Kolokacji: 147
wine list • wine cellar • wine bar • wine bottle • wine glass • wine industry • wine region • wine sauce • wine shop • wine merchant • ...
wine + Verb
Kolokacji: 38
wine makes • wine comes • wine goes • wine produces • wine flows • ...
Verb + wine
Kolokacji: 81
drink wine • pour wine • sell wine • produce wines • serve wine • buy wine • offer wine • make wine • include wine • bring wine • ...
Adjektiv + wine
Kolokacji: 182
red wine • white wine • fine wine • sparkling wine • sweet wine • French wine • Italian wine • cheap wine • local wine • dry wine • ...
Präposition + wine
Kolokacji: 18
of wine • including wine • with wine • about wine • into wine • ...

Klicken Sie die ausgewählten Überschrift, um die Gruppe von Kollokationen, Kollokationen und Beispielsätze einzublenden .