"money" nach Englisch mit Beispielen - Kollokationen-Wörterbuch Englisch

money Substantiv

Substantiv + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + Substantiv
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + Verb
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
Verb + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
Adjektiv + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
1. extra money = dodatkowe pieniądze extra money
2. soft money = pieniądze dla partii politycznych soft money
3. federal money = federalne pieniądze federal money
5. big money = duże pieniądze, gruba forsa big money
6. public money = pieniądze państwowe public money
7. little money = mało pieniędzy little money
8. real money = prawdziwe pieniądze (duża suma pieniędzy) real money
9. easy money = łatwe pieniądze, łatwy zarobek easy money
10. private money = pieniądze prywatne private money
11. foreign money = zagraniczna waluta (pieniądze) foreign money
12. good money = dużo pieniędzy good money
13. new money = osoby, które wzbogaciły się własną pracą, a nie dziedzicząc new money
14. old money = stara fortuna old money
15. American money = Amerykańskie pieniądze American money
16. available money = dostępne pieniądze available money
17. serious money = poważne pieniądze, duże pieniądze serious money
18. unclaimed money = nieodebrane pieniądze unclaimed money
19. sufficient money = wystarczająca ilość pieniędzy sufficient money
20. hard money = twarda waluta (pieniądz o wysokim stopniu zaufania) hard money
21. smart money = mądrze zainwestowane pieniądze smart money
22. only money = jedyne pieniądze only money
23. hard-earned money = ciężko zapracowany pieniądz hard-earned money
24. corporate money = dotyczące spółki pieniądze corporate money
25. dirty money = premia za przeładunek ładunku brudzącego dirty money
27. free money = darmowe pieniądze free money
28. necessary money = niezbędne pieniądze necessary money
Präposition + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Klicken Sie die ausgewählten Überschrift, um die Gruppe von Kollokationen, Kollokationen und Beispielsätze einzublenden .