Anmelden
Diki.de - Multimediales Englisch-Polnisches Wörterbuch

Słownik żeglarski – Wörterbuch Englisch-Polnisch und Polnisch-Englisch

Wörterbuch-Kategorie: Żeglarstwo (nautical)
Anzahl der Einträge im Wörterbuch: 600 (Sieh alle Themenwörterbücher)

abaft = na rufie, ku rufie
abeam = trawers (kierunek prostopadły do diametralnej jednostki pływającej) +1 Bedeutung
able rating = patent marynarza
about-ship = wykonywać zwrot
aburton = w poprzek statku, poprzecznie (o usytuowaniu obiektu na statku)
accommodation ladder = trap burtowy
affreightment = wyczarterowanie statku do przewozu towarów +1 Bedeutung
aft = rufowy, znajdujący się z tyłu +1 Bedeutung
aft spring = szpring rufowy
aftdeck = pokład rufowy
afterdeck = pokład rufowy
aftermost = najdalszy, najbliższy rufy +1 Bedeutung
agonic line = agona, izogona zerowa
ahull = w dryfie bez żagli
alee = na zawietrznej
alow = pod pokładem
amidships , amidship , midships = na śródokręciu +2 Bedeutungen
anchor chain = łańcuch kotwiczny
anchor ring = ucho kotwiczne
anchor winch = winda kotwiczna
apeak = pionowo (o wiośle)
aport = na lewą burtę
atrip = gotowy do wypłynięcia
avast! = stój!, stop!
aweather = po nawietrznej
aweigh = podniesiony z dna (o kotwicy)
backstay = baksztag (lina stabilizująca maszt)
backstay with tensioner = baksztag z napinaczem
bailer = czerpak do wody
balloon sail = żagiel balonowy (balonfok)
banderole , auch: banderol , auch: bannerol = proporzec, proporczyk, baderola +3 Bedeutungen
barkantine , auch: barkentine , barquentine British English , barquantine British English = barkentyna
barquentine , auch: barquantine , barkentine British English = barkentyna
be berthing starboard = cumować prawą burtą
be close-hauled = iść maksymalnie ostro na wiatr
be mooring to a buoy = cumować do boi
beam , midship = śródokręcie
beam end = koniec pokładnika (elementu pokładu jednostki pływającej)
beam reach = półwiatr
beamends , auch: beam-ends = zakończenia pokładnic
becket = oko, ucho
belay that command = wróć komenda, anuluj ostatnią komendę
belaying pin = kołek do mocowania lin
bell buoy = boja dzwonowa
beneaped = osadzony na mieliźnie przez pływ kwadraturowy
Bermudian rigging = ożaglowanie bermudzkie
between decks = między pokładami
between-decks = międzypokładzie
bight = buchta +2 Bedeutungen
bilge pump = pompa zenzowa, pompa zęzowa
bilge water = woda zęzowa
Bimini , Bimini top = daszek przeciwsłoneczny
binnacle = naktuz (szafka kompasu)
bireme = birema (rodzaj galery)
bitt = pachołek (element statku)
blockship = zatopiony statek mający blokować korzystanie z rzeki lub kanału
Blue Peter = Błękitny Piotruś (litera "p" Międzynarodowego Kodu Flagowego)
boat deck = pokład łodziowy
boat documents = dokumenty jachtu
boat hook = bosak (drąg do przyciągania lub odpychania jachtu od kei) +1 Bedeutung
boathook = bosak
bobstay = watersztag
boltrope = linka brzeżna
bomb = sztorm na morzu +7 Bedeutungen
boom = gik, bom (pozioma belka umocowana do masztu) +7 Bedeutungen
boom vang = obciągacz bomu (talia zamocowana między bomem a stopą masztu albo w pobliżu)
boom with vang = bom z obciągaczem
bosun's chair = ławka bosmańska
bouse , auch: bowse = wciągnąć, podnieść (za pomocą bloku)
bow = dziób (statku) +5 Bedeutungen
bow anchor = kotwica na dziobie
bow fitting = okucie dziobowe
bow line = cuma dziobowa
bow loading door = dziobowa klapa załadunkowa
bow pulpit = kosz dziobowy (barierka z rur zamocowana na dziobie jachtu)
bow spring = szpring dziobowy
bow thruster = ster strumieniowy
bow-wave = fala dziobowa
bowline = cuma dziobowa
bowline , bowline knot = węzeł bosmański
boxhaul = ostrzyć (o manewrującym żaglowcu)
brail = reflinka +1 Bedeutung
breaking the overlap = uwalnianie z krycia
breast rope = brest (jedna z lin cumowniczych)
brigantine = brygantyna
broad reach = ostry baksztag
broadside = ustawiony burtą do fali, ustawiony burtą do wiatru +4 Bedeutungen
buntline = reflina, refszkentla
buoy rope = bojrep (linka przywiązana jednym końcem do kotwicy, a drugim końcem do bojki)
burgee = mała trójkątna chorągiewka (używana na jachtach) +1 Bedeutung
burgoo , auch: burgou , auch: burgout = owsianka +1 Bedeutung
by the wind = bajdewind, ćwierćwiatr +1 Bedeutung
cabin lights = oświetlenie wnętrza
cabotage = kabotaż +1 Bedeutung
canal lock = śluza kanałowa
cant frame = wręg promieniowy
cap shroud = wanta topowa
car = wózek (w prowadnicy szotów grota) +1 Bedeutung
cargo liner = liniowiec (statek towarowy)
carrick bend = węzeł płaski