Englischkurs - kostenlos ausprobieren | Anmelden

Słownik żeglarski – Wörterbuch Englisch-Polnisch und Polnisch-Englisch

Wörterbuch-Kategorie: Żeglarstwo (nautical)
Anzahl der Einträge im Wörterbuch: 660 (Sieh alle Themenwörterbücher)

Adverb
Substantiv
abeam = trawers (kierunek prostopadły do diametralnej jednostki pływającej)
backstay = baksztag (lina stabilizująca maszt)
barkantine , auch: barkentine , barquentine British English , barquantine British English = barkentyna
barquentine , auch: barquantine , barkentine British English = barkentyna
beam end = koniec pokładnika (elementu pokładu jednostki pływającej)
bilge water , bilgewater = woda zęzowa (brudna woda gromadząca się na dnie statku)
binnacle = naktuz (szafka kompasu)
bireme = birema (rodzaj galery)
bitt = pachołek (element statku)
Blue Peter = Błękitny Piotruś (litera "p" Międzynarodowego Kodu Flagowego)
boom = gik, bom (pozioma belka umocowana do masztu)
boom vang = obciągacz bomu (talia zamocowana między bomem a stopą masztu albo w pobliżu)
boomkin = wystrzał (część jednostki żaglowej)
boomkin , auch: bumkin = wystrzał (element jednostki żaglowej)
bousing = wciąganie, podnoszenie (za pomocą bloku)
bow = dziób (statku)
bow pulpit = kosz dziobowy (barierka z rur zamocowana na dziobie jachtu)
bowsing = wciąganie, podnoszenie (za pomocą bloku)
boxhauling = ostrzenie (o manewrującym żaglowcu)
Verb
be berthing starboard = cumować prawą burtą
be mooring to a buoy = cumować do boi
belace = mocować, przymocowywać (linę na łodzi)
bouse , auch: bowse = wciągnąć, podnieść (za pomocą bloku)
boxhaul = ostrzyć (o manewrującym żaglowcu)
brail = związywać (ref przy skracaniu żagla)
bream = sposób czyszczenia kadłuba statku (poprzez podgrzewanie a następnie usuwanie substancji go pokrywających)
Adjektiv
Interjektion
andere