Einloggen | Registrieren
Diki.de - Multimediales Englisch-Polnisches Wörterbuch

Słownik żeglarski - Wörterbuch Englisch-Polnisch und Polnisch-Englisch

Wörterbuch-Kategorie: Żeglarstwo (nautical), Die Anzahl der Einträge im thematischen Wörterbuch: 600 (Sieh alle Themenwörterbücher)

sculling = rumplowanie (sterowanie drążkiem sterowym)
sea lane , shipping lane = pas żeglugowy, szlak wodny, szlak żeglugowy
sea-cooling pump = pompka chłodząca
second mate , second officer = drugi oficer
send a heaving line ashore = podać rzutki na ląd
shackle = szekla (metalowa klamra służąca do łączenia elementów takielunku, np. liny z żaglem) (+3 andere Bedeutungen)
sheepshank = węzeł skrótowy
sheet anchor = kotwica zapasowa (+1 andere Bedeutung)
sheet lead = kipa (drewniane lub metalowe oczko służące do przeprowadzania szotów przednich żagli)
shroud = wanta (lina stabilizująca maszt w pionie) (+5 andere Bedeutungen)
shuffleboard = pokład spacerowy (+2 andere Bedeutungen)
side = burta (+19 andere Bedeutungen)
side-wheel = koło napędzające bocznokołowca
signal flare = flara sygnałowa
skeg, auch: skag = skeg (część steru jachtu żaglowego)
sliding rail = szyna (w prowadnicy szotów grota)
sloop-rigged = o ożaglowaniu skośnym
snap shackle = szekla zatrzaskowa
sounder = stukawka, zespół stukawkowy (morsowski)
speedteller = log (przyrząd pomiarowy określający prędkość poruszania się jednostki pływającej oraz przebytą przez nią drogę)
spinnaker = spinaker (rodzaj żagla)
spinnaker pole = spinakerbom (bom do mocowania dolnych rogów spinakera)
spinnaker pole with downhaul and uphaul = spinakerbom z obciągaczem i topenantą
sponson = barbeta burtowa (+1 andere Bedeutung)
sprayhood = owiewka wiatrowa
spring = szpring (lina cumownicza działająca odwrotnie do cumy) (+9 andere Bedeutungen)
sprit = rozprza
spun yarn = lina spleciona z kilku rodzajów włókna
square-rigged = z osprzętem rejowym
stanchion = sztyca sztormrelingu (+2 andere Bedeutungen)
stand by for mooring = przygotować się do cumowania
starboard = prawa strona, prawa burta (statku lub samolotu), sterburta, sterbort (+1 andere Bedeutung)
starboard tack = prawy hals
starting mark = boja startowa
steaming light = światło silnikowe
steerageway = prędkość sterowna
steering compass = kompas sterowy
steering gear = urządzenie sterowe (+1 andere Bedeutung)
steering rod = sterociąg (system lin, łańcuchów lub prętów, za pośrednictwem których obroty koła sterowego są przenoszone na płetwę sterową)
steering runner = sterówka (pomieszczenie na statku w którym są umieszczone urządzenia do kierowania statkiem)
stern = rufa (+1 andere Bedeutung)
stern anchor = kotwica rufowa
stern line = cuma rufowa
stern rails , pushpit = kosz rufowy
stern spring = szpring rufowy
stokehole = kotłownia (+1 andere Bedeutung)
storm jib = fok sztormowy
strake = pas blach
stringer = wzdłużnik (+2 andere Bedeutungen)
supercargo = supercargo
surfboat = łódź przystosowana do pływania na dużej fali
survey ship = statek hydrograficzny
swimming ladder = drabinka na rufie
tackle = olinowanie, takielunek (omasztowanie statku) (+9 andere Bedeutungen)
tackle block = blok olinowania
taffrail , tafferel = reling rufowy
take a compass bearing on something = wyznaczyć położenie czegoś za pomocą kompasu
take in mooring line = podjąć cumę
the Saint Lawrence Seaway , St. Lawrence Seaway = Droga Wodna Świętego Wawrzyńca
the White Ensign = biała bandera (brytyjskiej marynarki wojennej)
tholepin = dulka
tideway = kanał pływowy
tiller = rumpel (drążek sterowy) (+1 andere Bedeutung)
top mast = stenga
topping lift = topenanta (lina podtrzymująca wolny koniec bomu lub rei)
topsail = marsel
tracer = traser (+3 andere Bedeutungen)
tramp shipping = tramping
transatlantic liner = statek transatlantycki, transatlantyk
transmission belt = pasek klinowy
transmission shaft , propeller shaft British English, drive shaft American English = wał napędowy śrubowy (+1 andere Bedeutung)
transom = pawęż (jeden ze sposobów zakończenia rufy) (+2 andere Bedeutungen)
traveller = prowadnica szotów grota (+1 andere Bedeutung)
tripping line = linka bojrepu
trysail = trajsel (jeden z żagli sztormowych)
tug cable , tug line = lina holownicza
turnbuckle = ściągacz, śruba rzymska (dwa pręty połączone podłużną nakrętką służące do naciągania want)
two boat length zone = strefa dwóch długości łodzi
unmoored = niezacumowany
upperworks = osprzęt pokładowy
upwind = kurs na wiatr (+1 andere Bedeutung)
Very light = rakieta oświetlająca
Very pistol = pistolet sygnałowy, rakietnica
water line = linia wodna, wodnica (+1 andere Bedeutung)
water room = miejsce! (komenda wydawana na statku)
water-borne = pływający (+2 andere Bedeutungen)
water-logged = pełen wody (bliski zatonięcia) (+1 andere Bedeutung)
watertight compartment = gródź wodoszczelna
wheelhouse , pilothouse , auch: pilot-house = sterówka, sterownia
winch = kabestan (winda cumownicza do wybierania i luzowania cum i innych lin na statku) (+3 andere Bedeutungen)
winch handle = korba do kabestanu
wind abeam , beam wind = wiatr w burtę
wind aft = wiatr z rufy
wind direction indicator = wskaźnik kierunku wiatru
windlass = winda kotwiczna (+3 andere Bedeutungen)
windlass handle = handszpak windy (drążek windy kotwicznej)
windward = nawietrzny, pod wiatr (+1 andere Bedeutung)
working jib = fok marszowy
yellow flag = żółta flaga (sygnał kwarantanny na statku)